Těm nedočkavým rovnou poradím, že si mají překliknout na 2:25.  Chytří lidé se učí z chyb druhých, zmiňuji to proto, že z tohoto videa se můžeme něco naučit. Jedná se o vzorový příklad toho, jaký následek má to, že v zatáčce začnete brzdit. Jak je dobře vidět na videu, tak se nestane nic jiného, než že se motorka narovná a vy jedete rovně. V případě řidiče na videu to dopadlo relativně dobře, a to i přes to, že sletěl z 12 metrů vysokého srázu. Myslím, že borec bude moct slavit narozeniny 2x do roka.