Valentino Rossi stáhl odvolání proti rozhodnutí FIM komisařů uložit mu tři trestné body po incidentu s jiným jezdcem během závodu Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix, který se konal 25. října 2015.

Ve svém odvolání k CAS se Valentino Rossi domáhal zrušení trestu nebo alespoň snížení ze třech bodů na jeden, protože na základě nařízení FIM musí jezdec se čtyřmi trestnými body startovat další závod z posledního místa na roštu.

Spolu s odvoláním podal žádost, aby byl pozastaven výkon napadeného rozhodnutí, aby nedošlo ke ztrátě místa na startovním roštu v posledním závodě sezóny, který se konal ve Valencii od 6. do 8. listopadu 2015.

Dne 5. listopadu 2015 rozhodce jmenovaný po vzájemné dohodě obou stran prof. Ulrich Haas z Německa zamítl žádost Valentina Rossiho, aby byl výkon napadeného rozhodnutí pozastaven. Rozhodce shledal, že nebyly splněny podmínky pro udělení pozastavení a na základě toho Valentino Rossi startoval do posledního závodu ve Valencii z posledního místa na startovním roštu.

Valentino Rossi nyní CAS informoval, že si nepřeje pokračovat ve svém odvolání. V souladu s tím bylo rozhodčí řízení ukončeno a rozhodnutí FIM nadále zůstává v platnosti.