O co hrajeme?

Hrajeme o pánské tričko z limitované edice Marc Marquez.

3299-1411571193MMMTS139906_Indianapolis_2014

TIP: Odpověď hledejte na webu www.motoperformance.cz

Pravidla:

 • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let, která v době konání soutěže správně odpoví na zadanou otázku a uvede platnou e-mailovou adresu, celé jméno a telefon.
 • Výhercem soutěže se stává osoba, která správně odpoví na zvolenou otázku a v době ukončení soutěže bude vylosována pořadatelem soutěže.
 • Výherce obdrží jedno tričko z limitované edice Marc Marquez, které je uvedeno výše.
 • Výherce bude kontaktován ihned po ukončení soutěže, a to nejpozději do 21. 3. 2016 20:00.
 • Výherce bude o výhře informován elektronicky, a to oznámením na poskytnutou e-mailovou adresu.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni redaktoři, spolupracovníci a rodinní příslušníci serveru Silničnímotorky.cz
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Účast v soutěži, ani výhry není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v peněžní formě. Soutěž se týká pouze tohoto jednoho termínu.
 • Soutěž probíhá od 17. 3. – 20.3. 2016 18:00 hod.
 • Organizátorem soutěže je společnost EXCEL INVEST s.r.o., IČ: 035 71 564.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 • Soutěžící souhlasí s použitím svých osobních údajů a současně souhlasí s jejich zařazením do databáze Organizátora. Dále souhlasí s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Organizátora, tj. např. zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., které může bezplatně kdykoliv na adrese Organizátora odvolat. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Organizátora obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.