O co hrajeme?

Výherce obdrží volný vstup na Dafit Filla Racing Agency v termínu 11. června 2015, který se koná na Automotodromu v Brně. Výherci budou vylosováni tři!
DAFIT-filla-racing-agency-logo

Soutěž je již ukončena. Gratulujeme výhercům.

TIP: Pořádně si přečtěte pravidla!

Pravidla:

 • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která v době konání soutěže správně odpoví na zadané otázky a uvede platnou e-mailovou adresu a celé jméno.
 • Výhercem se může stát pouze osoba, která má na sociální síti Facebook.com „liknutou“ stránku Dafit Filla Racing Agency a je povinna sdílet tuto soutěž na Facebooku.
 • Výhercem soutěže se stává osoba, která správně odpoví na zvolenou otázku a v době ukončení soutěže bude vylosována pořadatelem soutěže.
 • Výherce soutěže obdrží od organizátora soutěže jeden vstup na Dafit Filla Racing Agency v termínu 11. června 2015, který se konána Automotodromu v Brně. Výherci budou vylosováni tři.
 • Výherce bude kontaktován ihned po ukončení soutěže a to nejpozději do 8. 6. 2015 20:00.
 • Výherce bude o výhře informován elektronicky a to oznámením na poskytnutou e-mailovou adresu.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni redaktoři, spolupracovníci a rodinní příslušníci serveru Silničnímotorky.cz
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v peněžní formě. Soutěž se týká pouze tohoto jednoho termínu.
 • Soutěž probíhá od 1. – 6. června 2015.
 • Organizátorem soutěže je společnost EXCEL INVEST s.r.o., IČ: 035 71 564.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 • Soutěžící souhlasí s použitím svých osobních údajů a současně souhlasí s jejich zařazením do databáze Organizátora. Dále souhlasí s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Organizátora, tj. např. zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., které může bezplatně kdykoliv na adrese Organizátora odvolat. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Organizátora obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.