O co hrajeme?

Hrajeme o tři lístky na nedělní závod Havířovský Zlatý kahanec 2018, který se jede tento víkend na Těrlickém okruhu, kam se letos opět vrací šampionát IRRC.

Soutěžní otázka

TIP: Odpověď hledejte na webu terlickyokruh.nolimit.cz

Pravidla:

 • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let, která v době konání soutěže správně odpoví na zadanou otázku a uvede platnou e-mailovou adresu, celé jméno a telefon.
 • Výhercem soutěže se stává osoba, která správně odpoví na zvolenou otázku a v době ukončení soutěže bude vylosována pořadatelem soutěže.
 • Výherce získá tři lístky na závod Zlatý kahanec, který se jede o víkendu 16. – 17. června 2018.
 • Každý výherce bude kontaktován ihned po ukončení soutěže, a to nejpozději do 16. 6. 2018 23:00.
 • Výherce bude o výhře informován elektronicky, a to oznámením na poskytnutou e-mailovou adresu.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni redaktoři, spolupracovníci a rodinní příslušníci serveru Silničnímotorky.cz
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Účast v soutěži, ani výhry není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v peněžní formě. Soutěž se týká pouze tohoto jednoho termínu.
 • Soutěž probíhá od 14. 6.2018 22:00 do 16. 6. 2018 20:00 hod.
 • Organizátorem soutěže je společnost EXCEL INVEST s.r.o., IČ: 035 71 564.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 • Soutěžící souhlasí s použitím svých osobních údajů a současně souhlasí s jejich zařazením do databáze organizátora – EXCEL INVEST s.r.o.. Dále souhlasí s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely organizátora – EXCEL INVEST s.r.o., tj. např. zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., které může bezplatně kdykoliv na adrese organizátora – EXCEL INVEST s.r.o. odvolat. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Organizátora – EXCEL INVEST s.r.o. obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • v případě smazání zadaných osobních údajů kontaktujte organizátora na email gdpr@silnicnimotorky.cz