Jak můžeš vyhrát?

Pravidla jsou jednoduchá, vyber správnou odpověd ve formuláři níže, vyplň své jméno, email a odešli formulář. Pak už jen stačí, abychom tě vylosovali :). Slosování proběhne online při webináři s Kamilem Holánem v neděli 14. 12. 2014, který začíná v 18:00.

Soutěž je ukončená, děkujeme všem zúčastněným.

Pravidla:

 • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let, která v době konání soutěže správně odpoví na zadané otázky a uvede platnou e-mailovou adresu
 • Výhercem soutěže se stává osoba, která správně odpoví na zvolené otázky a v době ukončení soutěže bude vylosována pořadatelem soutěže.
 • Výherce soutěže obdrží od organizátora soutěže tričko nebo kšiltovku, vše se odvíjí od losování.
 • Výherce bude kontaktován ihned po ukončení soutěže a to nejpozději do 14. 12. 2014 20:00, výherce vylosuje Kamil Holán.
 • Výherce bude o výhře informován elektronicky a to oznámením na poskytnutou e-mailovou adresu.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v peněžní formě.
 • Soutěž probíhá od 5.12.2014 20:00 – 14.12.2014 18:00.
 • Organizátorem soutěže je Michal Pelech., IČ: 76565076, Višňové 359, 67138 (dále jen „Organizátor“).
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 • Soutěžící souhlasí s použitím svých osobních údajů a současně souhlasí s jejich zařazením do databáze Organizátora. Dále souhlasí s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Organizátora, tj. např. zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., které může bezplatně kdykoliv na adrese Organizátora odvolat. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Organizátora obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.