První část zkoušky z praktické jízdy

1. Vedení motocyklu vpřed bez použití motoru a jeho zaparkování

nova-autoskola_obr-1

Žadatel sundá motorku ze stojanu (středový nebo podpěrný) a vede ji bez použití motoru v délce přibližně deseti metrů. Následně zatočí doleva a motorku zatlačí vzad do vymezeného prostoru 3 x 2 m, tam ji zaparkuje a postaví na stojan. Následně stroj z „garáže“ vytlačí ven a pokračuje v tlačení dalších přibližně 10 metrů. Pokud si žák špatně nadjede a bude se chtít opravit, neměl by to být problém. Během tohoto úkonu nemusí mít žadatel na sobě ochrannou přilbu, bundu a rukavice. Je to na jeho zvážení.

Tohle by měl zvládnout každý, ale problém mohou mít drobnější a slabší jedinci, pro které bude motorka moc těžká. Při couvání do garáže je potřeba mít dobrý odhad, ale není to nic těžkého.

EvaEva

Skvělá rozcvička, při které rozhýbete kosti. Manipulaci se strojem bez motoru musí zvládnout opravdu každý, ať už jde o vytažení motorky z garáže nebo její dotlačení k nejbližší benzínce :) Při zkoušce je ale trochu nepříjemné šťouchání pod žebra druhými řídítky, která jsou přesně tam, kde byste se o motorku chtěli opřít. Ale co už, je to náš patent, tak si ho vychutnejme...

RadoslavRadoslav

garaz

2. Jízda na motorce v rychlosti chůze

nova-autoskola_obr-2

Jde o jízdu na motorce ve vyměřeném koridoru, který má délku přibližně 12 metrů a je široký půl metru. Žák jede rovně rychlostí chůze kolem 4 km/h v přímém směru, což je rychlost odpovídající chůzi komisaře. Žadatel musí zachovat rovnováhu a dobře manipulovat se spojkou, plynem a brzdami. Komisař nesmí jít pomaleji, než je hranice udržitelnosti rovnováhy motocyklisty a stability motorky. Zde se hodnotí přímý pohled vpřed (ne „do země“) a poloha chodidel na stupačkách. Tento úkon má simulovat jízdu v koloně.

Tento úkol je náročnější, protože se jedná o velmi nízkou rychlost, takže žák musí udržet rovnováhu a zároveň si hrát se spojkou, aby mu motorka nechcípla nebo nejel moc rychle. Já osobně jsem zvyklá mít nohy v tak nízkých rychlostech spíš na zemi než na stupačkách.

EvaEva

V jízdě krokem v přímém směru je potřeba pracovat s vlastní váhou a také citlivě dávkovat plyn a hlavně pracovat se spojkou a brzdami. Bez toho to nejde. Díky tomu se jedná o poměrně těžký úkol, protože sesynchronizovat všechny úkony vyžaduje trochu cviku. Na druhou stranu, až se pak budete plazit někde po městě a nebudete chtít neustále sundavat nohy ze stupaček, bude se to hodit :)

RadoslavRadoslav

3. Bezpečné otočení o 180° při projetí zatáčky ve tvaru U

nova-autoskola_obr-3

V tomto úkolu jde o provedení obrátky o 180° vhodnou rychlostí a opět ve vymezeném prostoru 8 x 8 m. Jde o správné vedení pohledu do zatáčky a následně ze zatáčky ven. Pohled před motorku je nepřípustný. Žadatel také prokáže umění ovládnout deceleraci, brzdy, náklon a akceleraci. V oblouku si může zpomalit na rychlost chůze, ale pokud pojede rychleji, není to na újmu. Naopak, prokazuje schopnost využít náklonu, výkonu motoru, kinetické energie a pozitivní odstředivé síly.

Tento úkon se mi líbil a nepřišel mi složitý. Pokud se člověk správně kouká a dobře si najede, může ho splnit bez problémů. Místa je poměrně dost.

EvaEva

Osm metrů je dostatečný prostor na to, aby se člověk dokázal otočit s čímkoliv. My se při focení testů neustále na silnici otáčíme, takže nám to už nepřijde, ale pro začátečníka se může jednat o jeden ze složitějších úkonů. Důležité je koukat, kam jedu a nedívat se pod nohy.

RadoslavRadoslav

4. Slalom v rychlosti chůze

nova-autoskola_obr-4

Žadatel se rozjede v přímém směru v ose kuželů na rychlost odpovídající rychlosti chůze (cca 4 km/h) a stejnou rychlostí projede slalomem skládající se z pěti kuželů, které jsou mezi sebou v rozmezí 3,5 m. Kužely jsou vysoké 20 cm a před nimi musí být prostor pro rozjezd a za kužely dostatečný prostor pro zastavení. Jezdec musí udržet rovnováhu a rychlost (dobrou prací se spojkou, plynem a brzdami). Pokud projede slalom rychleji, přesto stále bezpečně bez převrhnutí kuželů, není to špatně. Opět se bere zřetel na správný pohled, který má směřovat vpřed a ne pod motorku.

Na první pohled to vypadá jednoduše, ale 3,5 m mezi kužely není moc, proto je nutné si dobře najet a nepřehnat to s rychlostí. Na menších hbitějších motorkách to půjde samozřejmě snáz.

EvaEva

U slalomu v rychlosti chůze je důležité správně najet a pracovat s přenášením váhy na motorce. Pokud to budete tahat rukama, dáte si na konci facku a půjdete domů. Pěšky.

RadoslavRadoslav

5. Jízda ve tvaru osmičky při rychlosti chůze

nova-autoskola_obr-5

Při tomto úkolu je nutné třikrát projet trať ve tvaru osmičky v rychlosti chůze (cca 4 km/h), přičemž si musí jezdec udržet rovnováhu, stabilitu motorky a rychlost. Tu udržuje vhodným ovládáním spojky, plynu a brzd. Geometrický tvar osmičky na obrázku je samozřejmě orientační, v praxi bude provedena tak, jak vyhovuje motorce a jezdci. Žadatel se musí vejít do vymezeného prostoru širokého 6 m a dlouhého 17 m, ve kterém jsou kužely od sebe vzdáleny 5 m. Akcelerace při výjezdu ze „zatáčky“ není na obtíž, naopak, stejně tak jako nadjetí si zatáčky a její utažení za kuželem. Hodnotí se správné provedení úkonu a také dobrý pohled.

instrukce

Podle mě jde o nejtěžší úkon, hlavně proto, na jak malém prostoru se musí provést. Motorka jede na plný rejd a stejně se jen tak tak člověk vejde do vymezených 6 m. Musí se opravdu dobře najet a rozhodně prostorem neplýtvat. Navíc se jede v opravdu nízké rychlosti, což svádí k tomu si někde odšlápnout nohou, případně může lehce dojít k pádu.

EvaEva

Osmička je pekelně zákeřná a jednoznačně se jedná o nejtěžší úkon celé zkoušky. Dávkování plynu při jízdě doprava je dost obtížné, a jelikož se musíte vejít do šíře 6 metrů, pracujete neustále na dorazu řídítek. Také druhá řídítka se dost pletou, když lokty musíte mít výše, než jste zvyklí a současně vám brání v práci s přenášením vlastní váhy. Zkusil jsem si to i na Ninje, která nemá oproti XJ6 žádný rejd a ani se neptejte :)

RadoslavRadoslav

osmicka

6. Opakované rozjíždění

nova-autoskola_obr-6

Uchazeč ve vymezeném koridoru, který je dlouhý cca 12 m, se musí při jízdě několikrát rozjet a zastavit. Zastavení provede celkem čtyřikrát, přičemž se při dvou zastaveních opře o zem pravou nohou a poté dvakrát levou nohou. Druhá noha musí zůstat na stupačce. Jezdec si může určit, zda začne nejprve pravou nohou, o kterou se dvakrát opře, a pak levou nebo naopak. Nesmí však nohy střídat např. pravá, levá, pravá, levá. Žadatel by měl při tomto úkonu prokázat, že mu nedělá problém zastavit motorku a mít ji v lehkém náklonu na jednu stranu, přičemž současně musí prokázat dobré zvládnutí spojky, plynu a brzd. Během jízdy není nutné přeřazovat na vyšší rychlostní stupeň ani zařazovat neutral.

Jde o poměrně snadný úkol, pokud by na něj ale bylo jednou tolik metrů. Na tak malém prostoru než se člověk rozjede, musí hned zastavit a opravdu s místem šetřit, protože ke konci najednou vidí, že nemá šanci se vejít. Po rozjezdu je dobré rychle nahodit nohy na stupačky a rychle zastavit.

EvaEva

Pro zkušenějšího jezdce poměrně snadný úkon, pokud teda netrpí nějakou poruchou paměti :) Nesmíte však být velkorysí u prvních dvou rozjezdů, protože 12 metrů není až tak velká vzdálenost a na konci byste se nemuseli vcházet do vytyčené dráhy, což by znamenalo jediné - nesplnil.

RadoslavRadoslav

nova-autoskola_IMG_0063-speech

7. Slalom ve vyšší rychlosti

nova-autoskola_obr-7

Tímto úkonem se uchazeč dostává k úkolům prováděným ve vyšších rychlostech. Jezdec se rozjede v přímém směru kuželů na rychlost 40 km/h a poté ve stejné rychlosti projede bezpečně a technicky správně slalom. Pět kuželů je od sebe vzdáleno 9 m a jsou v jedné linii. Před nájezdem mezi kužely musí mít žadatel dostatečný prostor na rozjezd a následné nastavení.

V této rychlosti jde o docela náročný úkol, protože kužely opět nejsou od sebe moc daleko. Je dobré jet blíž ke kuželům, ale na druhou stranu tam hrozí to, že některý spadne.

EvaEva

Slalom mě moc bavil a člověk si do té doby ani neuvědomoval, jak velká rychlost těch 40 km/h (zejména, když si to najedete v 50 km/h, jak je vidět na videu :) ). Vzhledem k rychlosti nemůžete najíždět příliš zeširoka, na druhou stranu si musíte hlídat, abyste nějaký z kuželů nevzali s sebou.

RadoslavRadoslav

8. Vyhnutí se překážce

nova-autoskola_obr-8

Při tomto úkolu se jezdec rozjede na rychlost nejméně 50 km/h (u skupiny AM na 45 km/h) a následně provede vyhýbací manévr o přibližně 0,9 m od přímého směru. Při tomto úkonu jezdec vjede do „brány“, vyhne se překážce a poté vjede do druhé „brány“. Během úkonu se nesmí použít brzda! Může se maximálně vymáčknout spojka. Prostor pro vyhnutí před překážkou je 7 m a za překážkou je 9 m na to, aby se jezdec vrátil zpátky do vymezeného místa („brány“). Pro dostatečné ověření dovedností pro praxi je vhodné, aby se uchazeč při prvním kole jízdy vyhnul v jím zvoleném směru (např. vlevo) a při druhém kole předvedl stejný úkon do druhého směru (vpravo). Uchazeč musí mít k dispozici dostatečný prostor na rozjezd a následné zabrzdění.

Tento úkol má simulovat vyhýbání se překážce vyjetím z jízdního pruhu v obousměrné komunikaci (např. náhlé zastavení vozidla před motorkářem, vběhnutí chodce do jízdy atd.) a neprodlené vrácení se pátky do svého jízdního pruhu. Nájezdové a výjezdové brány nejsou omezeny fixním rozměrem co do jejich šířky, ale v délce mají mít 3 m. Pro účely zkoušky to znamená, že mezi kužely označující „výjezdovou a návratovou bránu“ má být zcela logicky prostor odpovídající minimální šířce jízdního pruhu. Při provedení úkolu se také hodnotí správný pohled mimo překážku.

Podle mě druhý nejnáročnější úkol po osmičce. Rychlost je poměrně velká a nesmí se brzdit, což bych já intuitivně asi před překážkou udělala. Vyhnout překážce se dá, ale pak je těžké se nacpat zpátky do druhé brány. Pro plynulejší jízdu bych uvítala víc prostoru.

EvaEva

Jedná se o hodně těžký úkol, protože nesmíte brzdit. Metodika doporučuje v 50 km/h vymáčknout spojku, což jsme zkusili a třeba na Ninje (což teda není zrovna pro zkoušky schválený stroj) se to v podstatě nedalo projet. To šlo až za použití brzdného účinku motoru. Já osobně si vyhnutí překážce představuji tak, že brzdím natvrdo tak dlouho, jak to jde a následně se překážce vyhnu. Z tohohle úkolu mi regulérně naskákaly pupínky...

RadoslavRadoslav

vtipek

9. Brzdění na přesnost

nova-autoskola_obr-9

Žadatel během tohoto úkonu rozjede motorku na rychlost 50 km/h (u skupiny AM na 45 km/h) a po průjezdu mezi kužely zahájí plynulé brzdění. Na stavení motorky má 17 metrů a na jejich konci se musí trefit předním kolem do přesně vymezeného prostoru, který je široký 100 cm a dlouhý 30 cm. Pro uvedení motorky do klidu je nutné používat obě brzdy, aniž by se motorka podstatně odchýlila od jízdní osy. Krátkodobé zablokování zadního kola při brzdění není problémem.

V tomto úkolu jde hlavně o plynulé brzdění, což se dá na délce 17 m dobře udělat. Problém jsem měla na konci, kdy jsem špatně viděla, kde mám přední kolo a neodhadla jsem prostor pro zastavení. Stalo se mi, že jsem zastavila o pár cm před vymezeným prostorem.

EvaEva

U plynulého brzdění je, jako u všech cviků, důležitý pohled. Musíte se dívat, kde chcete zastavit a podle toho dávkovat brzdy. No a na konci si musíte dávat pozor, abyste zastavili předním kolem ve vyhrazeném prostoru.

RadoslavRadoslav

brzdy

10. Nouzové brzdění

nova-autoskola_obr-10

I v tomto úkonu se žadatel na dostatečně dlouhém úseku rozjede na rychlost 50 km/h (u skupiny AM na 45 km/h) a po průjezdu kužely začne intenzivně brzdit.

V tomto úkolu už jde o co největší možné zpomalení. Na uvedení motorky do klidu je k dispozici dráha dlouhá 12 m. Opět je nutné brzdit oběma brzdami a po úplném zastavení nesmí uchazeč přejet souvislou čáru vymezující daný prostor. Krátkodobé zablokování zadního kola není na újmu hodnocení.

Tento úkol je také dobře zvládnutelný. Jde už o intenzivnější brzdění, takže je nutné dobře pracovat s oběma brzdami. Soustředit se na vytyčený prostor a nepřehnat to s přední brzdou.

EvaEva

Opět si člověk uvědomí, jak velká rychlost těch 50 km za hodinu vlastně je, byť při prvním pokusu byla moje nájezdová rychlost opět o něco vyšší. První pokus pak skončil probržděným předkem, čmoudem od přední gumy a kyselým pohledem instruktora. No jo, taky nebylo moc teplo, ale to už se pak historie ptát nebude. Při druhém pokusu jsem si tedy dal trochu více záležet a kombinací přerušovaného brzdění předkem se zadní brzdou jsem zastavil.

RadoslavRadoslav

nova-autoskola_IMG_0197-speech

Žadatel absolvuje všechny jízdní úkony dvakrát. Při první jízdě má možnost si úkony z výcviku oživit a odbourat nervozitu (tzv. „jízda nanečisto – zahřívací kolo). V případě, že některý nebo některé z konkrétních jízdních úkonů ani při druhé jízdě nezvládne, opakuje konkrétní neúspěšný úkon nebo úkony ještě jednou. Pokud je ani při opakovaném pokusu nesplní, je hodnocen stupněm „neprospěl“.*

Pokud žadatel vše zvládne v prvním (zahřívacím) kole, nemusí jet druhou jízdu.

*Uvedené pravidlo se neuplatní v případech, kdy je zcela zjevná nedostatečná připravenost žadatele, nebo byla-li by další jízdou ohrožena bezpečnost žadatele, zkušebního komisaře nebo ostatních osob přítomných zkoušce (např. pád motocyklu při jeho vedení, stavění na stojan, nezvládnutí řízení a pád motocyklu s žadatelem, nebezpečná a riskantní jízda jednotlivými překážkami, zborcení sestav jízdních úkonů nepřiměřenou jízdou, nezvládnutí většiny jízdních úkonů při prvním kole, apod.). V takovém případě je zkouška ukončena s hodnocením stupněm „neprospěl“. Zkušební komisař provede do záznamu o průběhu zkoušky popis takových excesů se zvláštní pečlivostí.

Úkony žadatel provádí bez přítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce. Tím má prokázat dostatečnou připravenost a schopnost samostatného ovládání motocyklu.

Zkouška se prování na jednotlivých druzích výcvikových vozidel pro výuku.

Ještě před úplným zahájením jízdy žadatel prokáže znalosti a dovednosti u úkonů: prověření stavu pneumatik, brzd, řízení, vnějšího osvětlení vozidla, směrových světel, spínače výstražných světel, je-li k dispozici, výstražného zvukového zařízení, převodu hnací síly, například sekundárního řetězu, hnacího řemenu nebo hřídele, hladiny oleje v motoru a hladiny brzdové kapaliny, upravit si ochrannou výstroj, včetně rukavic, bot a oblečení, řádně upevnit na hlavě ochrannou přilbu.

nova-autoskola_IMG_0015-speech

Optimální minimální rozměry plochy pro tyto úkony jsou 95 – 125 x 9 – 10 m. Pokud je místo pro zkoušku dostatečně široké nebo skládá-li se z více rovných úseků, které jsou propojené oblouky (např. ovál), je možné na přímý úsek vjíždět s dostatečnou rychlostí z oblouku. Díky tomu může být celková délka dráhy kratší. Nutné je na rovných úsecích dodržet správné rychlosti. Jednotlivé sestavy je možné rozmístit v libovolném pořadí, které by však nemělo postrádat logickou vazbu s ohledem na proveditelnost úkonů po sobě následujících. Povrch by měl mít dobré adhezní podmínky a doporučuje se asfaltový bez nečistot.

Kužely pro vyznačení jízdních úkonů  by měly zachovat přiměřeně rovné podmínky pro výkon zkoušek. Výška má být minimálně 20 cm, maximálně 38 cm, strana čtvercové podstavy nebo průměr musí být minimálně 10 cm, maximálně 20 – 25 cm. Hmotnost by neměla přesáhnout 1 kg. V některých úkonech může dojít ke kontaktu jezdce s kuželem, proto se doporučuje, aby se používaly kužely z měkčeného plastu, měkké gumy nebo podobného materiálu.

Za možnost si novou autoškolu na motorky vyzkoušet i za cenné připomínky děkujeme Autoškole Novotný z Železného Brodu, zejména Jiřímu a Davidu Novotnému.

Pokračujte ve čtení na dalších kapitolách:

následující kapitola »Druhá část zkoušky z praktické jízdy