V Česku vznikla nová osvětově edukační kampaň zaměřená na problematiku zraku řidičů a nebezpečí řízení za zhoršené viditelnosti s příznačným názvem Slepí vrazi. Jejím cílem je informovat řidiče o nebezpečí špatného vidění za volantem/řídítky, přičemž odbornými garanty jsou Autoklub České republiky a odbor ministerstva dopravy BESIP. Statistika totiž bohužel ukazuje, že špatně vidící řidič může být stejně nebezpečný jako ten, který před jízdou požil alkohol nebo bral drogy.

Nicky Hayden je po nehodě v nemocnici

Nicky Hayden je po nehodě v nemocnici

Americký závodník Nicky Hayden, který závodí v týmu Red Bull Honda v mistrovství světa superbiků, je po nehodě v nemocnici. ...

Číst článek

V letech 2011 – 2014 proběhlo několik etap orientačního měření zraku u dospělé populace v ČR, přičemž každý pátý vyšetřený, který byl současně řidič, měl vadu zraku a nevěděl o ní. Jenže každý řidič má zákonnou povinnost na oční vyšetření jen při žádosti o vydání ŘP a následně až při dosažení věku 65 let. Znepokojivé je, že 8% řidičů v tomto věkovém rozmezí byly zjištěny tak závažné poruchy zraku, že by za volant vůbec neměli usedat.

Zhoršené vidění znamená výrazně delší reakční dobu, kterou řidič potřebuje, aby se přizpůsobil nenadálé situaci při řízení (předjíždění cyklisty, chodce, vyhýbání se překážkám, odbočování apod.).

 • Správně vidící řidič (ať už se zdravým zrakem nebo se správnou korekcí) vidí chodce za denního světla už ve vzdálenosti 200 metrů.
 • Ten, kdo má vadu -0,75 dioptrie, už chodce zaregistruje při poloviční vzdálenosti, tedy na 100 metrů.
 • S vadou -2 dioptrie se bezpečná vzdálenost snižuje na pouhých 20 metrů.

Mezi nejčastější oční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Tyto vady zraku způsobují nejrůznější míru rozostření.

Oční odborníci považují za zhoršenou takovou ostrost, kdy se pohybuje pod hranicí 70 procent. Řidiči s ostrostí pod 50 procent by neměli za volant usednout vůbec! Uvádí se, že se po českých silnicích pohybuje takových řidičů až 8 procent, tedy asi 500 tisíc lidí! Tento problém se netýká zdaleka jen seniorů, protože počet očních vad začíná prudce narůstat již po třicítce.

Optik Blahoslav Žilka téma špatně vidících řidičů sleduje dlouhodobě a komentuje jej: „Až 80 procent všech našich vjemů zachytíme právě zrakem. Proto mne překvapuje, že lidé tak podceňují kvalitu vidění.“ Podle něj je zhoršování kvality vidění postupné, plíživé, takže si na něj můžeme zvyknout a považovat ho za normální stav. „Nestane se, že se jednoho dne probudíte a říkáte si, že včera jste viděli ostřeji než dnes. V tom vidím největší nebezpečí, protože na zhoršené vidění si lidé zkrátka zvyknou a neřeší jej,“ říká optik Blahoslav Žilka. „Sám se ve své praxi setkávám s lidmi, kteří začnou řešit špatné vidění pozdě, a přitom jsou aktivní řidiči. Snažíme se je přesvědčovat, že o zrak by se měli starat pečlivě, pravidelně chodit na kontrolu, aby měli jistotu, že mají zrak v pořádku nebo že stávající korekce je správná. Vždyť k zubaři chodíme každého půl roku na preventivní prohlídku, s očima bychom se měli odborníkům svěřit alespoň jednou za dva roky,“ dodává Blahoslav Žilka.

Sám Blahoslav Žilka, který v oboru oční optiky působí více jak 40 let, se setkal s vážnými případy poruch vidění mnohokrát. Například jej oslovil klient se žádostí o pomoc, protože během řízení viděl v protisměru jedoucí auto dvakrát a nebyl si jistý, které z nich je to skutečné. Po nezbytných vyšetřeních a následné úpravě zraku pomocí brýlí se potíže eliminovaly. Další z dlouholetých klientů se dostavil nečekaně již rok po poslední kontrole s tím, že špatně vidí a těžko odhaluje vzdálenost. Vyšetření ukázalo, že přestal vidět na jedno oko. Velmi znepokojivý byl také případ profesionálního řidiče, který ani s nejlepší možnou korekcí zraku neviděl tak, aby mu mohl odborník řízení povolit.

Další nebezpečnou skupinou jsou podle Blahoslava Žilky řidiči, kteří mají malé zrakové vady a neřeší je, protože je nepovažují za problém. „Neuvědomují si však, že mohou mít nejen sníženou ostrost vidění, ale také opožděné reakce, špatný odhad vzdálenosti, což především při řízení může mít fatální následky,“ uzavírá Blahoslav Žilka.

Výchozí fakta:

 • V České republice je přes 6 000 000 aktivních řidičů
 • Každý řidič má ze zákona povinnost dvou očních vyšetření u odborníka – při žádosti o vydání řidičského průkazu a následně při dosažení 65 let věku
 • V roce 2016 se stalo 98 864 dopravních nehod
 • Při dopravních nehodách v roce 2016 zemřelo 545 osob
 • Z důvodu snížené viditelnosti na cestách zemřelo 114 osob, tedy 21 procent z celkového počtu usmrcených
 • Pod vlivem alkoholu zavinili řidiči 4 373 nehod, pod vlivem drog zavinili řidiči 251 nehod, zemřelo kvůli tomu 62 osob
 • Kolik nehod zavinili řidiči proto, že mají vadu zraku a sami to neřeší?

Zdroj: Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016. plk. Ing. Tomáš Lerch, Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby dopravní policie. Praha, 25. 1. 2017

Naše zkušenosti:

V letech 2011 – 2014 proběhlo několik etap orientačního měření zraku u dospělé populace v ČR.

 • Každý pátý vyšetřený, který byl zároveň řidič, má vadu zraku a neví o ní. Tedy nepoužívá žádnou oční korekci.
 • Více než 40 procent řidičů bylo na oční prohlídce před pěti a více lety.
 • Zhruba 8 procent řidičů mělo tak závažnou poruchu zraku, že by za volant vůbec neměli usedat!

Zdroj: Průběžné šetření v rámci zaměstnaneckých projektů zaměřených na správné vidění (formou orientačního měření a následném doporučení dalšího postupu). Měření probíhala v letech 2011 – 2016 na území celé ČR. Vzorek změřených činil 12 788 osob a jeho složení neodpovídá populačnímu rozložení ČR.

Spot kampaně

Kde se s kampaní setkáme?

 • Roadshows po motoristických akcích –  příležitost pro orientační měření, při němž se prověří základní parametry vidění.
  • sraz a výstava historických vozidel
  • Motoristická slavnost Legendy
  • Barum Czech Rallye Zlín
  • Zlatá přilba
 • Účast na akcích projektu Road Safety
 • Webové stránky slepivrazi.cz
 • Názorná videa na youtube.com

 Odbornými garanty projektu jsou dvě velké autority v oblasti dopravy, motosportu a bezpečnosti dopravního provozu, Autoklub České republiky a odbor Ministerstva dopravy BESIP.

Kampaň podpořilo také Samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy. „Jednoznačně podporujeme aktivity upozorňující na špatný zrak účastníků provozu. Jedná se o nejdůležitější smysl pro bezpečnost silničního provozu. V minulosti uspořádal BESIP ve spolupráci s partnery dva ročníky preventivní akce se zaměřením na zrak řidičů s alarmujícími výsledky,“ uvádí Martin Farář, šéf BESIPu. „Výsledná zjištění ukazují na to, že téměř polovina řidičů nedosahuje vhodnou zrakovou ostrost. Ten řidič, který již používal zrakovou korekci, měl v polovině případů korekci nevhodnou. Podle výsledků z roku 2016 by na silnici neměl co dělat každý 25. řidič,“ dodává Farář.

Více informací k projektu najdete na slepivrazi.cz a na stránkách partnerů projektu ibesip.cz, road-safety.cz a autoklub.cz.