Upevnění tabulky RZ

V minulém díle jsme si vysvětlili, jaké jsou základní požadavky na technickou způsobilost motorky, hlavně co se týče povinného osvětlení. Nyní se podíváme na umístění a upevnění registrační značky. Vyhnete se pak dohadům na STK, případně při silniční kontrole s Policií.

Předpis

Tabulka registrační značky musí být na vozidle upevněna v místě určeném výrobcem vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.

Způsob uchycení (upevňovací rámečky) tabulky RZ musí zajišťovat její viditelnost, upevňovací prvky (šrouby, nýty apod.), kterými je tabulka upevněna k vozidlu, nesmí narušovat její čitelnost nebo pozměňovat její alfanumerické znaky.

Upevňovací zařízení tabulky RZ

Při použití upevňovacího rámečku (musí být schváleného typu) bývá nejčastější závadou ulomení upevňovacích přichytek, které drží tabulku RZ v rámečku. Pokud počet ulomených přichytek již nezajistí spolehlivost upevnění tabulky RZ a hrojí jeji ztráta, jedná se o závadu. V praxi jde o to, že pokud je ulomená pouze jedna přichytka, tak jde o lehkou závadu, pokud je jich ulomených více, tak jde o vážnou závadu.

Správné uchycení pomocí rámečku je na následujícím obrázku pod 1a. Nesprávné je na 1b, kdy upevňovací „ozdobný“ rámeček zasahuje do značky a znemožňuje identifikaci – jde také o vážnou závadu.

Upevnění tabulky pomocí šroubů nebo nýtů

Při upevnění tabulky RZ pomocí upevňovacích šroupů nebo nýtů nehrozí většinou nebezpeční její ztráty. Nejčastější závadou je způsob a místo umístění šroubů/nýtů. Často zasahují do znaků RZ. Místo by mělo být voleno tak, aby šrouby/nýty nenarušily čitelnost nebo nezměnily znaky. Pokud i přesto dojde k tomuto narušení, tak by se povrch šroubů/nýtů měl upravit tak, aby jejich barevné provedení bylo přibližně shodné s podkladem tabulky. Na obrázku pod 2a. Pokud ne, jde o vážnou závadu.

Plastové stahovací pásky nebo průhledné lepicí pásky

Často můžeme vidět, že poté, co se ulomí několik přichytek na rámečku, že to někteří vyřeší stahovacími páskami, případně ji přilepí izolepou. Toto řešení je nepřípusné, protože velmi ovlivňuje čitelnost RZ a jde o vážnou závadu. Na obrázku 2b a 2c.

znacka_moto

Zařízení, kterým lze úmyslně znemožnit viditelnost tabulky RZ

Pokud provozovatel vozidla použil za jízdy úmyslně zařízení, které znemožňuje identifikaci vozidla pomocí tabulky RZ (sklopení, otočení nebo překrytí tabulky RZ), zjištěnou skutečnost hodnotíme jako přestupek podle §125c ods. 1 písm. a)2; zákona č. 361/2000 Sb.

Různých takových „vychytávek“ je plný internet.

znacka3 – kopie

Nejčastější je sklopná tabulka RZ – Tabulka RZ je upevněná na upevňovací desce, která lze sklopit. Po zapnutí vypínače se deska s RZ zvedne nahoru – viz 3a. Zařízení bývá nejčastěji ovládáno pomocí elektromagnetu atd. Případně může jít na druhou stranu (3b) a nebo se rovnou otočí kolem dokola (3c) a viz. videa. Další možností může být rámeček s roletkou, který při pokynu postupně vyroluje clonu před značku. Při STK jde o vážnou závadu, při silniční kontrole jde o přestupek.

Úmyslné zakrytí tabulky RZ – u STK není k vidění, protože zakrytí každý odstraní, ale na silnici je to možné vidět celkem často. K zabránění identifikace se používají různé samolepky nebo předměty – viz 3d. Tato závada je hodnocena jako přestupek podle §125c odst. 1 písm. a)2; zákona č. 361/2000 Sb.

RZ je poškozená, deformovaná nebo nečitelná

Nejčastěji jde o úmyslnou deformaci – různé ohnutí ať v půlce nebo krajů, případně ořeznání okrajů. Díky tomu je opět snížená čitelnost.

znacka moto ohnuta

Praktické informace

  • Tabulka RZ musí být za nesnížené viditelnosti čitelná ze vzdálenosti 40 metrů.
  • Poškozená tabulka má za následek snížení čitelnosti. Pozor tedy na poškozenou RZ např. z bouračky. U starších značek, které byly ještě vyrobeny z ocelového plechu, může docházet ke korozi. Případně může dojít k postupnému smývání černé barvy znaků.

Pokračujte ve čtení na dalších kapitolách:

následující kapitola »Umístění RZ na motorce