Základní informace

V první řadě by úpravy neměly porušovat bezpečnostní požadavky. Následně totiž může stroj ohrožovat řidiče i ostatní účastníky provozu. Problémem může být i špatná informovanost občanů a složitost zákonů. Tak si pak každý vyloží pravidla po svém a přivaří na motorku klidně rouru od kamen. Aby vozidlo mohlo vyjet na pozemní komunikaci, tak musí být mimo jiné, technicky způsobilé provozu. To upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a konkrétními úpravami se zabývá vyhláška č. 341/2002 Sb.. Díky tomu pak výrobce může vyrobit a prodávat schválené motorky.

Základní požadavky na konstrukci motocyklu

zadek

Zadní odrazka červené barvy – povinně musí být vybaven jednou odrazkou netrojúhelníkového tvaru červené barvy (mohou být i dvě).

Brzdová svítilna – povinně jedna nebo dvě brzdové svítilny červené barvy.

Zadní obrysová svítilna – povinně vybaven jednou nebo dvěmi obrysovými svítilnami červené barvy.

Tabulka registrační značky a její osvětlení – Tabulka registrační značka musí být umístěna na zadní části motocyklu tak, aby byla vidět z každé strany pod úhlem 30°. Svojí spodní stranou musí být vodorovná s vozovkou, umístěná min. 300 mm od vozovky, kolmo nebo skloněná ne více než 30° vpřed a ne více jak 15° vzad. Povinné osvětlení světlem bílé barvy musí umožnit přečíst údaje na tabulce RZ na vzdálenost min. 25 m. Více se o umístění a podmínkách pro registrační značky budeme zabývat v příštím článku.

Výfuk – výfukový systém motocyklu musí splňovat předepsané emisní limity z hlediska hluku a znečišťování životního prostředí.

Penumatiky – činná plocha pláště pneumatik musí mít po celém obvodu běhounu jasně viditelný vzorek s hloubkou drážek nejméně 1,6 mm.

Ostré hrany – na vnějším povrchu motocyklu se nesmí vyskytovat žádné špičaté nebo ostré výčnělky, které by mohly zachytit nebo poranit osoby.

predek

Zrcátka – povinně na obou stranách.

Denní svítilna – jedna nebo dvě svítilny. Pokud jsou dvě, tak nesmí být okraj svíticí plochy dále než 250 mm od podélné střední roviny vozidla. S denní svítilnou musí svítit zadní obrysová svítilna, mohou svítit osvětlení RZ motocyklu a přední obrysová svítilna. Denní svítilna musí zhasnout, rozsvítí-li se některý světlomet (potkávací, dálkový nebo přední mlhový).

Potkávací a dálkový světlomet – Povinně jeden nebo dva světlomety s potkávacím a dálkovým světlem. Jsou-li dva samostatné světlomety, s potkávacím světlem nesmějí být vzdáleny od sebe víc jak 200 mm. Pokud je použit samostatný dálkový světlomet, nesmí být vzdálen od potkávacího světlometu víc jak 200 mm.

Přední obrysová svítilna – povinně musí být jedna přední obrysová svítilna bílé barvy. Mohou být i dvě. Od roku 2011 mohou vyzařovat světlo oranžové barvy.

Mlhovky – motocykl smí být vybaven jedním nebo dvěmi předními světlomety se světlem do mlhy bílé nebo žluté selektivní barvy a jednou nebo dvěmi zadními svítilnami se světlem do mlhy červené barvy.

Směrové svítilny – na každé straně po dvou tak, aby přední byla v první třetině a zadní směrová svítilna nejdále od zadního obrysu 200 mm (jestli to neumožňuje konstrukce, max. 400 mm).

Pokračujte ve čtení na dalších kapitolách:

následující kapitola »Osvětlení podrobněji