Zobrazit soutěžící

Pravidla soutěže:

Pošli svoji nejlepší fotku na email soutez@silnicnimotorky.cz, my ji vložíme na profil silničních motorek na Facebooku a vyhrává fotka, která během týdne získá nejvíce lajků.

Délka soutěže:

Soutěž potrvá od 20. 9. 2013 do 31. 9. 2013.

Výhra:

Focení s týmem silnicnimotorky.cz. Výhra zahrnuje 7 vyretušovaných fotek a profesionální vizáž v hodnotě 4500 Kč. Výherce získá toto focení zcela ZDARMA.

Pravidla:

 • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která v době konání soutěže pošle fotku na emailovou adresu soutez@silnicnimotorky.cz, která bude zařazena do soutěže, uvede platnou e-mailovou adresu, a současně bude fanouškem facebookového profilu silnicnimotorky.cz, který je umístěn na adrese „http://www.facebook.com/silnicnimotorky“.

 • Výhercem soutěže se stává osoba, která pošle soutěžní fotku a ta v době konání soutěže získá největší počet liků.

 • Výherce obdrží od organizátora soutěže poukaz na focení s profesionálním týmem, výsledné fotografie budou poté publikovány na webu silnicnimotorky.cz v rubrice Dívka měsíce.

 • Jméno výherce soutěže bude zveřejněno na internetové adrese www.silnicnimotorky.cz a to nejpozději do 5. 10. 2013 organizátorem soutěže. Výherce bude kontaktován do 14 dnů od ukončení soutěže.

 • Výherce bude o výhře informován elektronicky a to oznámením na poskytnutou e-mailovou adresu.

 • Pokud nebude výherce reagovat na oznámení o výhře do 5 dnů od doručení oznámení, výhru získá autor fotografie s druhým největším počtem liků.

 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v peněžní formě.

 • Soutěž probíhá od 20. 9. 2013 do 31. 9. 2013.

 • Organizátorem soutěže je Michal Pelech., IČ: 76565076, Višňové 359, 67138 (dále jen „Organizátor“).

 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

 • Soutěžící  souhlasí  s použitím svých osobních údajů a současně souhlasí s jejich zařazením do databáze Organizátora. Dále souhlasí s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Organizátora, tj. např. zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., které může bezplatně kdykoliv na adrese Organizátora odvolat. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Organizátora obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.