Původně platilo, že od jednadvaceti let mohl řidič osedlat jakkoli silný stroj bez omezení. Nyní zákon posunul hranici až na dvacet čtyři let, kdy je možné řídit motocykl nad třicet pět kilowattů. Avšak je tu jedna výjimka, která dovoluje udělat si řidičský průkaz na skupinu A dříve. Skupina A opravňuje k řízení motocyklů bez omezení. Pokud má mladý řidič zkušenost ze slabších strojů skupiny A2 (výkon do 35 kW) alespoň dva roky, má možnost řídit silný stroj už ve dvaceti letech.

Slabší kubatury zůstaly v legislativě nezměněny. Nejdříve můžete za řidítka motocyklu usednout v patnácti letech. Rychlost stroje ale nesmí přesáhnout pětačtyřicet kilometrů za hodinu. O rok později už se můžete prohánět krajinou na stopětadvacítkách, které mají výkon do 11 kW. V osmnácti už řidič dosáhne na skupinu A2, která dovoluje řídit mašiny do 35 kW. To jsou v reálu stroje zhruba do 500 cm3 objemu motoru, to se ale může lišit typ od typu. Zákon ustanovuje hranici v kilowatech.

Nové znění jednotlivých podskupin v kategorii A – motocykly:

  • skupina AM – EU sice navrhuje min. věk 16 let, ČR si však ponechává stejně jako dosud hranici 15 let. Konstrukční rychlost stroje nesmí přesáhnout 45 km/h.
  • skupina A1 – EU navrhuje 16 let, ČR tuto hranici akceptuje. Jde o motocykly s objemem válců do 125 cm3, s výkonem do 11 kW a poměrem výkonu ke hmotnosti do 0,1 kW/kg a dále pro motorové tříkolky s výkonem do 15 kW.
  • skupina A2 – EU navrhuje min. 18 let, ČR akceptuje. Tato kategorie je pro motocykly s výkonem motoru do 35 KW a s poměrem výkonu ke hmotnosti do 0,2 kW/kg.
  • skupina A – EU navrhuje min. 24 let. V ČR jsou zavedeny dvě věkové hranice – 24 let v případě, že řidič nebude mít žádnou předchozí zkušenost s řízením slabší motorky a 20 let v případě, že řidič měl předchozí skupinu A2 (min. rozpětí dle nařízení EU mezi skupinami A2 a A činí 2 roky).

Důvody, proč došlo ke změně legislativy, se týkají stále se zvyšující úmrtnosti mladých motorkářů na silnici. Postupný začátek na slabším stroji by měl budoucí krále silnic připravit na život v sedle a v silničním provozu. Nejčastější námitky k tomuto návrhu upozorňují na to, že temperament a povaha řidiče nesouvisí příliš s věkem, tudíž hranice 24 let je bezdůvodná. Experti se shodují, že spíše než věkové omezení by bylo dobré zavést pro motocyklisty k autoškole ještě povinnou školu bezpečné jízdy. To by mělo nehodovosti nezkušených motocyklistů pomoci více, než věkové omezení.